2021-2022 Akademik Yılı Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Başvuru Seçim ve Değerlendirme Sonuçları2022-2023 Akademik yılı Güz Döneminde Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden faydalanmak üzere koordinatörlüğümüze başvuruda bulunan Üniversitemiz öğrencilerinin değerlendirme ve seçim süreci, Avrupa Komisyonu ve merkezin belirlediği kurallar ve öncelikler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

 • Asıl olarak kazanan öğrenciler hibeli gitmeye hak kazanmış olup yedek olarak kazanan öğrenciler; hibeli gidecek olan öğrencilerden feragat dilekçesi verenlerin olması durumunda feragat eden öğrencinin yerine hibeli gönderilebileceklerdir. Yedeklerin arasından seçimi yapılırken ise her bölümden bir kişi olacak şekilde Erasmus Notu yüksek olan yedek öğrenciye hibe verilecektir.
 • Yedek olarak kazanan öğrenciler hibesiz hareketlilik (0 hibeli) yapmak istediklerini belirten dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulundukları takdirde diğer belgeleri de eksiksiz ise hibesiz hareketlilik yapma hakkına sahip olabileceklerdir.
 • Tüm öğrencilerin hareketliliklerini gerçekleştirebilmeleri kazandıkları Erasmus Üniversitesinden Kabul Mektubu almalarına bağlıdır.
 • Asıl ve yedek olarak kazanan öğrencilerin 5 Temmuz 2022 saat 11.00’ da Yabancı Diller Binası Konferans Salonunda yapılacak olan Oryantasyon Konferansına katılmaları zorunludur.
 • İtiraz Dilekçesi için son tarihi                      : 8 Temmuz 2022
 • Feragat Dilekçesi için son tarih                   : 8 Temmuz 2022
 • Hibesiz Hareketlilik Dilekçesi için son tarih : 8 Temmuz 2022
 • ASIL ve YEDEK olarak seçilen tüm öğrenciler hareketlilik yapmaktan vazgeçmeleri halinde yukarıdaki belirtilen son dilekçe tarihine kadar Feragat Dilekçesi vermek zorundadır. Dilekçe vermeden hareketlilikten vazgeçen öğrencilerden, gelecek dönemlerde yapılacak Erasmus değişim programlarına başvuru yaptıkları takdirde değerlendirmeleri yapılırken -10 puan eksiltme yapılacaktır.
 • 2022-2023 Akademik Yılı öğrenci öğrenim hareketliliğine ayrılan kontenjan sayısı 5’tir.
 • Sonuç Tablosu aşağıda verilmiştir.
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü hareketlilik yapacak öğrenci sayısında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
erasmus@gidatarim.edu.tr


2021-2022 Akademik Yılı Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Başvuru Seçim ve Değerlendirme Sonuçları Eki indir