2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği 2020 Projesi Başvuru İlanı


 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2021 – 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
2020 PROJESİ BAŞVURU İLANI

 

İLAN TARİHİ                                            : 31 MART 2022

SON BAŞVURU TARİHİ                             : 15 MAYIS 2022

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ           : 17 MAYIS 2022

BİLGİLENDİRME KONFERANSI                 :  7 NİSAN 2022 Merkez Bina Konferans Salonu Saat 15.30

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1. Online Başvuru Formu; On line başvuru formu için tıklayınız.

2. Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi

3. İngilizce Sınav Sonuç Belgesi;

 1. Üniversitemiz Yabancı Diller Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından 17 Mart 2022 tarihinde yapılan Erasmus İngilizce Sınav Sonuç Belgesi(en az 45/100),
 2. YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen TOEFL, YDS veya YÖKDİL sınav sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL’ den en az 55/100 veya TOEFL’dan en az 72/120);
 3. Yukarıdaki sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir.

4. Davet Yazısı; Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan aldığı “Staj Kabul Mektubu”.
(Kabul mektubu alabilmek için staj yapmak istediğiniz kuruma niyet mektubu ve LAT Formunuzu hazırlayıp göndermeniz gerekiyor.)
Niyet Mektubu örneği için tıklayınız.
LAT formu için tıklayınız.

5. Özgeçmiş; Staj yapmak istediğiniz kurumların kabul ettiği format olan Europass CV formatında olmalı. Europass özgeçmiş oluşturmak için tıklayınız…

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Birinci kademe öğrencilerin birikimli akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 veya 72/100 olması,

b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin birikimli akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması,

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.

4- Öğrenciler, mezuniyetin devamındaki 12 aylık süre içerisinde “Öğrenci Staj Hareketliliği” nden faydalanabilmektedirler. Öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvurular kabul edilmemektedir.

5- Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması gerekir.

6- Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Konferansına katılmaları önerilmektedir. KATILMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN AYRICA BİLGİLENDİRME YAPILMAYACAKTIR.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır. Erasmus notlarına göre en yüksek notu olan öğrenciden en düşük notu olan öğrenciye doğru bölümlere ve ortak programlara ayrılan kontenjan sayıları dahilinde toplam kontenjan sayısı tükenene kadar sırasıyla öncelik İngilizce notu minimum 60 ve TOEFL 72, YDS 60 olanların ardından kontenjan kaldığı takdirde 55-50-45 olan öğrenciler olacak şekilde bölüm ve ortak programlarda en az bir öğrenci asıl ve yedek olacak şekilde yerleştirilir. Kontenjan sayısı 5 olduğu için Erasmus Notu en yüksek olan bölümlerin öğrencileri ilk 5’e yerleştirilecektir. Öngörülen kontenjandan fazla sayıda başvuru olması durumunda yine kontenjan sayısı tükenene kadar sırasıyla öncelik İngilizce notu minimum 60 ve TOEFL 72, YDS 60 olanların ardından kontenjan kaldığı takdirde 55-50-45 olan öğrenciler olacak şekilde öğrencilerin Erasmus Notuna göre her bölüm ve ortak programdan 1 kişi gidecek ve bölüm öğrencilerine öncelik verilecek şekilde yerleştirme yapılacaktır. Sistemde ortak program öğrencisi olarak görünen ancak 4. ve devamındaki yarıyılda olan öğrenciler ders almak için dilekçe verdikleri bölümde değerlendirileceklerdir.

- Daha önce öğrenim, staj veya konsorsiyum hareketliliği yapan öğrencinin Erasmus+ notundan hareketlilik sayısı başına 10 puan eksiltilir.

- Hareketlilik yapacak öğrencinin, koordinatörlüğümüzce düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılması zorunlu olup aksi durumda eksik bilgiden kaynaklı yaşanacak sorunlardan öğrencinin kendisi sorumlu olacaktır.

- Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Komisyonu” tarafından şeffalık ve adaletlik ilkesi ile ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Üniversite ve Erasmus Koordinatörlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.

- Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına engel değildir.

 

Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

Seçim ve Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt

Puan Ağırlığı

Akademik Başarı Düzeyi*

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Seviyesi

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı ile)

+10 puan

Şehit ve Gazi Çocukları** (belgelendirilmesi kaydı ile)

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler***

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz-her hareketlilik için ayrı ayrı olmak üzere)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma ****(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Üniversitemizde yapılan Erasmus İngilizce Dil Sınavlarından herhangi birine gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Her başvurulup girilmeyen sınav için -5)

-5 puan

*Akademik Başarı Düzeyi; 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşümlerinde “YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşüm tablosu” esas alınacaktır.

**Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

****Aynı akademik yıl içerisinde iki hareketlilik (staj ve öğrenim) faaliyetine birden başvurulması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılır.

Değerlendirme sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nde saklıdır.

 

KONTENJAN

Erasmus+ 2020 projesi için öngörülen öğrenci staj hareketliliği kontenjan sayısı 5’tir.

Kontenjan sayılarında değişiklik yapma hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’nde saklıdır.

Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

Ülke Grupları

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

 

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan.

500

600

3. Grup Program

Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

      400

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamaları karşılamayabilir.

 • Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
 • Erasmus+ hibesinin %80’i öğrenci staj hareketliliğine gitmeden evvel, kalan %20’si ise staj hareketliliğinden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
 • Staj anlaşmasında belirtilen programını takip etmeyen ve staja devamsızlığı kurumumuza resmi olarak bildirilen öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
 • Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya da Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır.

Erasmus Bölüm Koordinatörleri için tıklayınız.

KAPSAM

Erasmus+ Programı
Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. 

Programa Dâhil Ülkeler

 • 29 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya,
 • Sırbistan, Slovenya, Yunanistan)
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Türkiye)

Erasmus+ Programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek için taraflardan birinin mutlaka AB’ye “tam üye” olan bir ülkenin üniversitesi olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadığı için ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir; AEA ülkelerinin üniversitelerine öğrenci gönderemez.

Programın Amacı Nedir?
Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iş birliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri
  Kimler Yararlanamaz?
 • Misafir öğrenciler (T.C. vatandaşı veya yabancı)
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’tan az olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Öğrenci Staj Hareketliliğinden Yararlanma Süresi

En az 2 ay
En fazla 12 ay

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

 • Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.


Ek Hibe

 • Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurulabilir.


Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

 • Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi v.b içerir.


Nasıl Başvurulur?

 • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne veya Bölüm Erasmus Koordinatörüne talepler iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir.


UYGUN KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi,
 • Araştırma enstitüsü,
 • Vakıf,
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 • Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Sorularınızı erasmus@gidatarim.edu.tr adresine yazabilirsiniz.


KGTU-Niyet Mektubu Eki indir
KGTU LAT Formu Eki indir